Magnetické obvody z elektrotechnické oceli

Magnetické obvody a jejich definice

Vinuté magnetické obvody (jádra) jsou rozhodující pro výrobu elektrických strojů a zařízení. Na jejich jakosti závisí výsledné parametry finálního výrobku. Při výrobě magnetických obvodů klademe velký důraz na kvalitu a následnou kontrolu vyrobených magnetických obvodů.

Toroidní jádro vyrobené ve společnosti THERMA FMNabízíme následující typy vinutých magnetických obvodů

 • Toroidní jádra

 • Dělená jádra

 • Elektrotechnická ocel – přístřihy tvaru I

 • Unicore jádra

 • Nanokrystalická jádra

Výroba toroidních jader z magnetických obvodů

Magnetické obvody a jejich využití

Námi vyráběné magnetické obvody se používají pro stavbu:

 • síťových transformátorů

 • měřících transformátorů

 • jisticích transformátorů

 • přístrojových transformátorů

 • napájecích transformátorů

 • výkonových transformátorů

 • regulačních transformátorů

 • pulzních transformátorů

 • speciálních transformátorů

 • jednofázových a trojfázových distribučních transformátorů

 • transformátorů s výkonem do 10 MVA

 • jednofázových a třífázových tlumivek

 • měničů

 • induktorů

 • impulzních transformátorů

 • odrušovací techniky

Toroidní jádra po vyrobě ve společnosti THERMA FM

Námi používaná orientovaná  elektrotechnická ocel

 • tloušťky plechů 0,10mm, 0,15mm, 0,18mm, 0,20mm, 0,23mm, 0,27mm, 0,30mm a 0,35mm
 • šířky svitků od 5mm do 1000mm, možno nadělit na podélné dělící lince
 • frekvence od 50Hz do 20kHz

neorientovaná ocel

 • všech typů jakostí
 • tloušťky plechů 0,35mm, 0,50mm, 0,65mm
 • šířky svitků od 5mm do 1000mm, možno nadělit na podélné dělící lince

 

Magnetické obvody prochází měřením vlastností

Měření elektromagnetických vlastností se provádí na měřícím a zkušebním přístroji, který je určen pro nedestruktivní měření parametrů magnetických obvodů. Je založen na metodě měření transformátoru a využívá numerických metod k výpočtu střídavé magnetizační charakteristiky při frekvenci 50 Hz.

Měřící proces je řízen počítačem a jsou vyhodnocovány tyto veličiny:

 • efektivní hodnota nesinusového budícího proudu Tμ (A)

 • intenzita magnetického pole Heff (A/m)

 • magnetická indukce Bmax. (T)

 • zdánlivý výkon S (VA)

 • činný příkon (ztráty) P (W)

 • amplitudová permeabilita μ

Magnetické obvody při měření vlastností
Hlavní výrobní kontrolní činnosti

 • kontrola vybrané vstupní elektrotechnické oceli a vhodnost jejího použití

 • rozměrová kontrola navinutých magnetických obvodů

 • kontrola procesu tepelného zpracování

 • stoprocentní výstupní kontrola mechanických a elekromagnetických parametrů, garantuje zákazníkem požadované vlastnosti magnetického obvodu; standardně jsou dodávány elektronické certifikáty k provedených měření.

 • kontrola balení a expedice jader