Dělená jádra

3D model děleného jádraCo jsou to dělená jádra?

Dělená jádra jsou vyráběná z elektrotechnické křemíkové oceli  navíjením pásky na otáčející se trn. Navinuté a syntetickou pryskyřicí slepené jádro se následně rozřízne. 

Vlastnosti děleného jádra jsou závislé na následujících faktorech:

 • Geometrie magnetických jader

 • Velikost vzduchové mezery dosedacích (řezných) ploch

 • Vlastnostech použité elektrotechnické oceli

 

Dělená jádra jsou dodávána v různých podobách a tvarech:

 • jednostupňové

 • vícestupňové

 • jednofázové

 • trojfázové

 • kulatý, oválný nebo pravoúhlý tvar

Kvalita dosedacích (řezných) ploch je velmi důležitá pro konečnou funkci vyráběného jádra (transformátoru). Nabízíme dvě kvality řezných ploch:

 • Standardní jakost řezných ploch, max. 30 μm DRUH „A",

 • Jemně strojně broušené řezné plochy DRUH „C", provádí se následnou výrobní operací na rovinných hydraulických bruskách

Pro měření elekromagnetických vlastností dělených jader jsme vybaveni speciálními měřícími přístroji. Provádíme sto procentní kontrolu všech výrobků. Na základě této kontroly jsou dále zaznamenávámy a vyhodnocovány následující veličiny:

 • Efektivní hodnota nesinusového budícího proudu Tμ (A)

 • Intenzita magnetického pole Heff (A/m)

 • Magnetická indukce Bmax. (T)

 • Zdánlivý výkon S (VA)

 • Činný příkon (ztráty) P (W)

 • Amplitudová permeabilita μ

 

Příklady vyráběných vinutých dělených jader

U jader vyráběných z pásky tl. 0,27 - 0,30 mm jsou garantovány nejvyšší dovolené hodnoty měrných ztrát 2,2 W/kg a Heff 250 A/m při Bmax = 1,7 T a kmitočtu 50 Hz.

 

3D model řez děleným jádrem

 

DĚLENÁ "Q" JÁDRA

U jader z pásu tl. 0,35 mm (jakost N) se zaručují nejvyšší dovolené hodnoty měrných ztrát 2,5 W/kg při magnetické indukci Bmax = 1,5 T a kmitočtu 50 Hz v souladu s normami DIN 41309 a IEC 329.

"C" + "Q" JÁDRA VYROBENA Z PÁSU JMENOVITÉ TL. 0,10

U jader vinutých z pásků tl. 0,10 se zaručuje nejvyšší hodnota měrných ztrát 15 W/kg při magnetické indukci Bmax = 1,5 T a kmitočtu 400 Hz. Na požádání odběratele dodáváme atesty měření magnetických vlastností.