Unicore jádra

Unicore jádro vyrobené ve společnosti THERMA FMUnicore jádra a jejich definice

Unicore jádra patří do rodiny vinutých magnetických obvodů, přičemž existuje více než 10 různých typů. UNICORE se řadí mezi nová jádra, kdy technologie byla vyvinuta až v roce 1997 s cílem zjednodušit technologii výroby a dosáhnout lepších parametrů elektromagnetických strojů. Jádra UNICORE díky své konstrukci jsou schopna nahradit téměř všechna klasická skládaná jádra. Výhodou technologie Unicore je její flexibilita, nevyžadují žádné přípravky a dosahuje lepších magnetických vlastností oproti skládaným jádrům a E, I plechům.

Typy UNICORE jader:

  • DUO, DG - nejběžnější typy s rozdělenou mezerou
  • UNCUT - jádra zcela bez dělící roviny
  • BUTT - vyrobená jako C jádra

Unicore jádra mohou mít roh 30°, 45° nebo 90°. Trvale se vyvíjejí nové typy jader Unicore, viz katalog.
Používá se materiál libovolné jakosti z orientované oceli v tl. od 0,10 mm – do 0,35 mm. Lze použít i neorientovanou ocel v tl. do 0,35mm.
Unicore jádra mohou vážit až 1500 kg, při maximální šířce použité pásky 300 mm.

Díky tomu lze dosáhnout úspor v hmotnosti magnetického obvodu i použití mědi.

Unicore jádra a jejich výhody:

nízké měrné ztráty, úspory v množství použité mědi, snadná montáž, příznivá cena, není nutné bandážování jádra, krátká dodací doba.

Unicore jádra vyrobené ve společnosti THERMA FMUNICORE jádra jsou vyráběna s cílem nahradit klasická C jádra. Jediným limitujícím faktorem jsou minimální rozměry vnitřního okna. Díky vyspělé technologii jádra UNICORE se vyznačují nízkými měrnými ztrátami. Mají zjednodušenou konstrukci, tím pádem nepodstupují časově a nákladově náročné výrobní operace, díky čemuž dosahují velmi příznivé ceny a krátkého dodacího času. Při montáži se dají použít stávající typy kostřiček, tudíž změny v konstrukci magnetického obvodu nejsou nutné. Dále mohou být jádra dodávána v žíhaném i nežíhaném stavu. Dodatečné žíhání jader snižuje ztráty v jádře o 10 až 30 % v závislosti na velikosti jádra.

Unicore jádra jsou definované následujícími parametry:

Délka okna (WL) Šířka okna (WW)

Šířka pásky (SW) Navinutá vrstva (BU)

Tloušťka pásky (ST)

Úhel rohu